Algemene voorwaarden

01. Definities
02. Toepasselijkheid van de algemene bepalingen en voorwaarden
03. offerte en acceptatie
04. Duur
05. Huurbedrag en betaling
06. Rente en kosten
07. Leveringen
08. Eigenaarschap en onderverhuur
09. Gerbuik, onderhoud en inspectie
10. Beschadigingen, defecten, verlies en melding
11. Aansprakelijkheid en verzekering
12. Teruggave van materiaal
13. Beëindiging
14. Overmacht
15. Boete
16. Gegevensbescherming
17. Diversen
18. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank